Helden

Iedereen heeft zo zijn ‘Helden’. Voor mij zijn mensen die zichzelf inzetten voor een betere wereld echte helden. Ze zijn een inspiratiebron om ook mijn idealen te verwezenlijken. Maar er zijn ook helden in mijn werkgebied en daarbuiten die mijn leven verrijken met hun ambities en talenten.

Dit is een kleine bloemlezing van ‘mijn’ helden. Misschien heeft u er ook wat aan…